รัฐนิวยอร์กเริ่มใช้วัคซีนพาสปอร์ตบน Blockchain

“รัฐนิวยอร์กเริ่มใช้วัคซีนพาสปอร์ตบน Blockchain ในการยืนยันตัวตน”

ปริมาณผู้ฉีดวัคซีนทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้แต่ละประเทศพยายามหาวิธีรับคนเข้าประเทศอย่างปลอดภัยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่มีแผนจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องมีประกันสุขภาพและแอปสำหรับติดตามตัวมาตรการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในปัจจุบันคือ ใบรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine certificate) และวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine passport) แม้ว่าทั้งสองวิธีนี้จะยังมีปัญหาข้อกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการจำกัดการเดินทางของบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน รวมถึงปัญหาการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (ที่ไม่ 100%) ระยะเวลาออกฤทธิ์, การกลายพันธุ์ ฯลฯอย่างไรก็ตาม หลายประเทศก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางนี้ โดยนิวยอร์กเพิ่งออกวัคซีนพาสปอร์ตที่ทำงานบนบล็อกเชนของ IBM ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ “Excelsior Pass Wallet”

ตัวแอปมีความคล้ายคลึงกับการออก E-boarding pass ของสนามบินแต่จะเพิ่มข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพ ทั้งผลการทดสอบ PCR, ผลตรวจแอนติเจนและหลักฐานการฉีดวัคซีนวัคซีนพาสปอร์ตนี้สามารถใช้งานได้กับภาคธุรกิจ สถานบันเทิง งานอีเวนท์และสถานที่สาธารณะโดยจะมีการอัปเดตพื้นที่ใหม่ ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้เมื่อการระบาดลดลง

ตัวแอปยังสามารถนำไปเชื่อมต่อกับแชทบอทไลน์เพื่อรับฟังประกาศจากทางการหรือตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในอนาคตวัคซีนพาสปอร์ตจะกลายเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญสำหรับการตรวจสอบโรคและประเมินการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ References:
[1] https://www.coindesk.com/nys-blockchain-based-covid-19-passport-is-now-live
[2] https://www.hfocus.org/content/2021/03/21171
[3] https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa_reentry.html

บทความโดยดร.ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม
CEO & Founder, Webmaster Co., Ltd.(เลขาธิการสมาคมไทยบล็อกเชน)
www.facebook.com/techtodayworldbydr.toey
www.instagram.com/techtodayworldbydr.toey
https://medium.com/@drpravate

One thought on “รัฐนิวยอร์กเริ่มใช้วัคซีนพาสปอร์ตบน Blockchain

 • April 30, 2021 at 1:53 am
  Permalink

  Hi, this is a comment.
  To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
  Commenter avatars come from Gravatar.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *