สยบปัญหากลโกง ด้วย Blockchain

“สยบปัญหากลโกงบนโฆษณาดิจิทัลทั้งระบบด้วย Blockchain Technology”

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการตลาดและโฆษณาในช่องทางดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเปรียบเทียบกับการโฆษณาในรูปแบบอนาล็อก เนื่องจากมันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์ว่าลูกค้าของพวกเขาเป็นคนอย่างไร ต้องการอะไร แคมเปญของพวกเขาทำงานได้ดีขนาดไหน และเงินที่ได้รับจากการโฆษณานั้นคุ้มค่าหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็ยังคงมีข้อกังขามากมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยกับการโฆษณาผ่านช่องทางเหล่านี้

อ่านบทความเต็มได้ที่ : https://www.blockdit.com/posts/6028df02bc077a0bd2e86f39

บทความโดย ดร.ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม
CEO & Founder, Webmaster Co., Ltd.
(เลขาธิการสมาคมไทยบล็อกเชน)
https://www.facebook.com/techtodayworldbydr.toey
https://www.instagram.com/techtodayworldbydr.toey
https://medium.com/@drpravate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *