สามาคมไทยบล็อกเชน

591 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Thai Blockchain Association

591 Pracha-Uthit Road, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand

โทร. / Tel : +66 8 51215121